top of page

Kustības problēma

Puses šajā strīdīgajā šķīrējtiesā ir:

Fata Energy Holding, Inc.

(Prasītājs)

A

v.

A

Kolombas karaliste

(Respondents)

Moot problēmas dokumentācija ir šāda:

1. Fata Energy Holding, Inc. - paziņojums par šķīrējtiesu.

2. Kolombas valdība - atbilde uz paziņojumu par šķīrējtiesu.

3. SIAC Practice Note - trešo personu finansējums.

4. ASEAN visaptverošais ieguldījumu līgums.

5. SIAC Investīciju noteikumi 2017.

bottom of page